Какво е импулсен силов трансформатор

2022-08-23

Когато мислите за импулсни захранвания, вие мислите за традиционните линейни захранвания. Всъщност сега импулсното захранване е много модерно и неговата безопасност е гарантирана. Когато купуваме превключващ силов трансформатор, зависи главно от неговото качество и модел. След това нека разгледаме модела на превключващия силов трансформатор.

Какво е импулсен силов трансформатор

Превключващият мощен трансформатор е силов трансформатор, добавен към превключващата тръба, в допълнение към функцията за трансформация на напрежението на обикновените трансформатори във веригата, но също така и изолационната изолация и функцията за пренос на мощност обикновено се използват при импулсно захранване и други случаи, включващи висока честота вериги. Превключващият силов трансформатор и превключващата тръба заедно съставляват самовъзбуждащ се (или друг възбуден) тип прекъсващ осцилатор, така че да регулират входното постоянно напрежение във високочестотно импулсно напрежение. Играйте ролята на трансфер и преобразуване на енергия.

При схемите flyBACK, когато превключвателят е включен, трансформаторът преобразува електрическата енергия в магнитно поле, което се съхранява и освобождава, когато превключвателят е изключен. В предна верига, когато ключът е включен, входното напрежение се подава директно към товара и енергията се съхранява в индуктора за съхранение на енергия. Когато превключвателната тръба е прекъсната, индукторът за съхранение на енергия продължава непрекъснатия поток към товара.
Следващия:НЕ